Engelsk-Norsk oversettelse av fibrous

Oversettelse av ordet fibrous fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fibrous på norsk

fibrous
materialadjektiv fibrøs, fibret
Synonymer for fibrous
Avledede ord av fibrous
Liknende ord

 
 

Definisjoner av fibrous
adjektiv
1. fibrous - (of meat) full of sinews; especially impossible to chew
  sinewy, stringy, unchewable
  tough resistant to cutting or chewing
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk