Engelsk-Norsk oversettelse av fidgety

Oversettelse av ordet fidgety fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fidgety på norsk

fidgety
restlessadjektiv nervøs, urolig, rastløs, utålelig
Synonymer for fidgety
Liknende ord

 
 

Dine siste søk