Engelsk-Norsk oversettelse av fireball

Oversettelse av ordet fireball fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fireball på norsk

fireball
meteorologysubst. ildkule [u], ildkule [n]
Synonymer for fireball
Liknende ord

 
 

Definisjoner av fireball
subst.
1. fireball - the luminous center of a nuclear explosion
  orb, globe, ball a sphere on which a map (especially of the earth) is represented
  atomic explosion, nuclear explosion the explosion of an atomic bomb
2. fireball - a ball of fire (such as the sun or a ball-shaped discharge of lightning)
  orb, globe, ball a sphere on which a map (especially of the earth) is represented
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk