Engelsk-Norsk oversettelse av fireside

Oversettelse av ordet fireside fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fireside på norsk

fireside
hearthsubst. herd [u], ildsted [u]
Synonymer for fireside
Liknende ord

 
 

Dine siste søk