Engelsk-Norsk oversettelse av fish bone

Oversettelse av ordet fish bone fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fish bone på norsk

fish bone
fishsubst. fiskeben [n]
Anagram av fish bone
Liknende ord

 
 

Dine siste søk