Engelsk-Norsk oversettelse av flaccid

Oversettelse av ordet flaccid fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

flaccid på norsk

flaccid
bodyadjektiv slapp, slapp kropp, løs
  weakadjektiv svak, slapp kropp
Synonymer for flaccid
Avledede ord av flaccid
Liknende ord

 
 

Definisjoner av flaccid
adjektiv
1. flaccid - drooping without elasticity; wanting in stiffness; "a flaccid penis"
  soft not brilliant or glaring; "the moon cast soft shadows"; "soft pastel colors"; "subdued lighting"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk