Engelsk-Norsk oversettelse av forgo

Oversettelse av ordet forgo fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forgo på norsk

forgo
do withoutverb unnvære, avstå fra, klare seg uten
Synonymer for forgo
Antonymer for forgo
Avledede ord av forgo
Anagram av forgo
Liknende ord

 
 

Dine siste søk