Engelsk-Norsk oversettelse av get involved

Oversettelse av ordet get involved fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

get involved på norsk

get involved
general? bli involvert
Eksempler med oversettelse
To my knowledge, he has not been involved in the fraud scheme.
You're still involved.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk