Engelsk-Norsk oversettelse av give notice

Oversettelse av ordet give notice fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

give notice på norsk

give notice
advertiseverb annonsere, tilkjennegi, offentliggjøre, kunngjøre, publisere
Synonymer for give notice
Antonymer for give notice
Liknende ord

 
 

Dine siste søk