Engelsk-Norsk oversettelse av glazed

Oversettelse av ordet glazed fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

glazed på norsk

glazed
generaladjektiv glassaktig
  lookadjektiv uttrykksløs, tom
Synonymer for glazed
Antonymer for glazed
Avledede ord av glazed
Liknende ord

 
 

Definisjoner av glazed
adjektiv
1. glazed - having a shiny surface or coating; "glazed fabrics"; "glazed doughnuts"
  shiny
  unglazed not having a shiny coating; "unglazed paper"
  vitrified, glassy, vitreous (used of eyes) lacking liveliness; "empty eyes"; "a glassy stare"; "his eyes were glazed over with boredom"
  glass-like resembling glass
  calendered, glossy superficially attractive and stylish; suggesting wealth or expense; "a glossy TV series"
  icy covered with or containing or consisting of ice; "icy northern waters"
2. glazed - fitted or covered with glass; "four glazed walls"
  glassed
  glassless, unglazed not having a shiny coating; "unglazed paper"
3. glazed - (of foods) covered with a shiny coating by applying e.g. beaten egg or a sugar or gelatin mixture; "glazed doughnuts"; "a glazed ham"
  coated having or dressed in a coat
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk