Engelsk-Norsk oversettelse av goat

Oversettelse av ordet goat fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

goat på norsk

goat
zoology - femalesubst. geit [u]
Synonymer for goat
Avledede ord av goat
Anagram av goat
Eksempler med oversettelse
Horse, lion, dog, goat: these are animals.
Liknende ord

 
 

Definisjoner av goat
subst.
1. goat - any of numerous agile ruminants related to sheep but having a beard and straight horns
  bovid hollow-horned ruminants
  genus capra, capra goats
  horn one of the bony outgrowths on the heads of certain ungulates
  beard hairy growth on or near the face of certain mammals
  kid young goat
  billy goat, he-goat, billy male goat
  nanny-goat, she-goat, nanny female goat
  capra hircus, domestic goat any of various breeds of goat raised for milk or meat or wool
  wild goat undomesticated goat
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk