Engelsk-Norsk oversettelse av goatskin

Oversettelse av ordet goatskin fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

goatskin på norsk

goatskin
generalsubst. geiteskinn [n]
Synonymer for goatskin
subst. hide , fell
Liknende ord

 
 

Definisjoner av goatskin
subst.
1. goatskin - the hide of a goat
  hide, fell body covering of a living animal
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk