Engelsk-Norsk oversettelse av goblin

Oversettelse av ordet goblin fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

goblin på norsk

goblin
fairy talesubst. ekkelt troll [n], svartalv [u]
Synonymer for goblin
Avledede ord av goblin
Anagram av goblin
Liknende ord

 
 

Definisjoner av goblin
subst.
1. goblin - (folklore) a small grotesque supernatural creature that makes trouble for human beings
  hob, hobgoblin
  evil spirit a spirit tending to cause harm
  folklore the unwritten lore (stories and proverbs and riddles and songs) of a culture
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk