Engelsk-Norsk oversettelse av godhead

Oversettelse av ordet godhead fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

godhead på norsk

godhead
generalsubst. guddommelighet [u]
Synonymer for godhead
Liknende ord

 
 

Definisjoner av godhead
subst.
1. Godhead - terms referring to the Judeo-Christian God
  Lord, Creator, Maker, Divine, Almighty, Jehovah
  blessed trinity, holy trinity, sacred trinity, trinity the union of the Father and Son and Holy Ghost in one Godhead
  hypostasis of christ, hypostasis (metaphysics) essential nature or underlying reality
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk