Engelsk-Norsk oversettelse av gold bars

Oversettelse av ordet gold bars fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gold bars på norsk

gold bars
goldsubst. gullbarre [u]
Liknende ord

 
 

Dine siste søk