Engelsk-Norsk oversettelse av gold mine

Oversettelse av ordet gold mine fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gold mine på norsk

gold mine
generalsubst. gullgruve [u]
Synonymer for gold mine
Anagram av gold mine
Liknende ord

 
 

Dine siste søk