Engelsk-Norsk oversettelse av gondolier

Oversettelse av ordet gondolier fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gondolier på norsk

gondolier
professionsubst. gondolier [u]
Synonymer for gondolier
Avledede ord av gondolier
Liknende ord

 
 

Definisjoner av gondolier
subst.
1. gondolier - a (Venetian) boatman who propels a gondola
  gondoliere
  boatman, waterman, boater someone who drives or rides in a boat
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk