Engelsk-Norsk oversettelse av good night

Oversettelse av ordet good night fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

good night på norsk

good night
wishannet god natt, sov godt
  greetingannet god natt
Synonymer for good night
Eksempler med oversettelse
Make sure you get a good night's sleep.
Last night provided a good opportunity to see a meteor shower.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk