Engelsk-Norsk oversettelse av good sense

Oversettelse av ordet good sense fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

good sense på norsk

good sense
judgmentsubst. sunn fornuft [n]
Synonymer for good sense
Eksempler med oversettelse
She has good sense.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk