Engelsk-Norsk oversettelse av goodbye

Oversettelse av ordet goodbye fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

goodbye på norsk

goodbye
greetingsubst. farvel [n], adjø [invariable]
  greetingannet adjø, farvel, hade
Synonymer for goodbye
Eksempler med oversettelse
I've come to say goodbye.
She smiled and said goodbye.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk