Engelsk-Norsk oversettelse av goods

Oversettelse av ordet goods fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

goods på norsk

goods
tradesubst. varer [up], gods [n]
Avledede ord av goods
Eksempler med oversettelse
The summer goods are now on sale.
The goods will only be available to buy next weekend.
The goods will only be available to buy next weekend.
You can use post office to ship all goods to private individuals and companies.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk