Engelsk-Norsk oversettelse av gosling

Oversettelse av ordet gosling fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gosling på norsk

gosling
zoologysubst. gåsunge [u]
Synonymer for gosling
subst. goose
Liknende ord

 
 

Definisjoner av gosling
subst.
1. gosling - young goose
  goose web-footed long-necked typically gregarious migratory aquatic birds usually larger and less aquatic than ducks
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk