Engelsk-Norsk oversettelse av gradually

Oversettelse av ordet gradually fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gradually på norsk

gradually
developmentannet gradvis, stegvis, bit for bit, litt og litt, etterhånd, så smått
Synonymer for gradually
Avledede ord av gradually
Eksempler med oversettelse
The ship gradually came in sight.
Liknende ord

 
 

Definisjoner av gradually
adverb
1. gradually - in a gradual manner; "the snake moved gradually toward its victim"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk