Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord granulate. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

granulate som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) granulategranulatinggranulated
Indikativ
1. Presens
igranulate
yougranulate
hegranulates
wegranulate
yougranulate
theygranulate
8. Presens perfektum
ihave granulated
youhave granulated
hehas granulated
wehave granulated
youhave granulated
theyhave granulated
2. Preteritum (Fortid)
igranulated
yougranulated
hegranulated
wegranulated
yougranulated
theygranulated
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad granulated
youhad granulated
hehad granulated
wehad granulated
youhad granulated
theyhad granulated
4a. Presens futurum
iwill granulate
youwill granulate
hewill granulate
wewill granulate
youwill granulate
theywill granulate
11a. Preteritum futurum
iwill have granulated
youwill have granulated
hewill have granulated
wewill have granulated
youwill have granulated
theywill have granulated
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould granulate
youwould granulate
hewould granulate
wewould granulate
youwould granulate
theywould granulate
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have granulated
youwould have granulated
hewould have granulated
wewould have granulated
youwould have granulated
theywould have granulated
Konjunktiv
6. Subject
igranulate
yougranulate
hegranulate
wegranulate
yougranulate
theygranulate
13. Present perfect
ihave granulated
youhave granulated
hehave granulated
wehave granulated
youhave granulated
theyhave granulated
Preteritum (Fortid)
igranulated
yougranulated
hegranulated
wegranulated
yougranulated
theygranulated
Pluperfect
ihad granulated
youhad granulated
hehad granulated
wehad granulated
youhad granulated
theyhad granulated
Imperativ
Bekreftende
yougranulate
weLet's granulate
yougranulate
Nektende
youdon't granulate! (do not granulate)
youdon't granulate! (do not granulate)