Engelsk-Norsk oversettelse av guts

Oversettelse av ordet guts fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

guts på norsk

guts
couragesubst. kurage [n]
  anatomy - zoologysubst. innvoller [up], innmat [n], tarmer [up]
  anatomysubst. tarmer [up], innvoller [p]
Synonymer for guts
Avledede ord av guts
Anagram av guts
Liknende ord

 
 

Dine siste søk