Engelsk-Norsk oversettelse av hardship

Oversettelse av ordet hardship fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hardship på norsk

hardship
lacksubst. unnværende [n], forsakelse [u]
Synonymer for hardship
Liknende ord

 
 

Definisjoner av hardship
subst.
1. hardship - something that causes or entails suffering; "I cannot think it a hardship that more indulgence is allowed to men than to women"- James Boswell; "the many hardships of frontier life"
  misfortune, bad luck unnecessary and unforeseen trouble resulting from an unfortunate event
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk