Engelsk-Norsk oversettelse av humming

Oversettelse av ordet humming fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

humming på norsk

humming
beesubst. surrende [n]
  songsubst. nynnende [n], nynnende [n]
  soundsubst. surrende [n]
Synonymer for humming
Avledede ord av humming
Liknende ord

 
 

Definisjoner av humming
subst.
1. humming - the act of singing with closed lips
  vocalizing, singing the act of singing vocal music
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk