Engelsk-Norsk oversettelse av immovable

Oversettelse av ordet immovable fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

immovable på norsk

immovable
objectsadjektiv urørlig, urokkelig
  behavioradjektiv urokkelig
Synonymer for immovable
Avledede ord av immovable
Liknende ord

 
 

Definisjoner av immovable
adjektiv
1. immovable - not able or intended to be moved; "the immovable hills"
  immoveable, stabile, unmovable
  immobile not capable of movement or of being moved
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk