Engelsk-Norsk oversettelse av impair

Oversettelse av ordet impair fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

impair på norsk

impair
visionverb forminske, sette ned
  effectverb forringe, skade
  healthverb skade, ta på
Synonymer for impair
Avledede ord av impair
Liknende ord

 
 

Definisjoner av impair
verb
1. impair - make worse or less effective; "His vision was impaired"
  damage inflict damage upon; "The snow damaged the roof"; "She damaged the car when she hit the tree"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk