Engelsk-Norsk oversettelse av impala

Oversettelse av ordet impala fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

impala på norsk

impala
zoologysubst. impala [u]
Synonymer for impala
Avledede ord av impala
Liknende ord

 
 

Definisjoner av impala
subst.
1. impala - African antelope with ridged curved horns; moves with enormous leaps
  antelope graceful Old World ruminant with long legs and horns directed upward and backward; includes gazelles; springboks; impalas; addax; gerenuks; blackbucks; dik-diks
  aepyceros, genus aepyceros African antelopes: impalas
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk