Engelsk-Norsk oversettelse av impassable

Oversettelse av ordet impassable fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

impassable på norsk

impassable
roadadjektiv uframkommelig
Synonymer for impassable
Antonymer for impassable
Liknende ord

 
 

Definisjoner av impassable
adjektiv
1. impassable - incapable of being passed
  unpassable
  passable able to be passed or traversed or crossed; "the road is passable"
  unclimbable, unsurmountable incapable of being surmounted or climbed
  unnavigable incapable of being navigated
  untraversable incapable of being traversed
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk