Engelsk-Norsk oversettelse av implacable

Oversettelse av ordet implacable fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

implacable på norsk

implacable
behavioradjektiv uforsonlig
Synonymer for implacable
Antonymer for implacable
Liknende ord

 
 

Definisjoner av implacable
adjektiv
1. implacable - incapable of being placated; "an implacable enemy"
  placable easily calmed or pacified
  merciless, unmerciful having or showing no mercy; "the merciless enemy"; "a merciless critic"; "gave him a merciless beating"
  unappeasable, inexorable, relentless, unforgiving, unrelenting, stern, grim unwilling or unable to forgive or show mercy; "a surly unforgiving old woman"
  unmitigable incapable of being mitigated; "stern and unmitigable accusations"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk