Engelsk-Norsk oversettelse av imposable

Oversettelse av ordet imposable fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

imposable på norsk

imposable
generaladjektiv som kan påtvinges
Liknende ord

 
 

Dine siste søk