Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord incandesce. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

incandesce som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) incandesceincandescingincandesced
Indikativ
1. Presens
iincandesce
youincandesce
heincandesces
weincandesce
youincandesce
theyincandesce
8. Presens perfektum
ihave incandesced
youhave incandesced
hehas incandesced
wehave incandesced
youhave incandesced
theyhave incandesced
2. Preteritum (Fortid)
iincandesced
youincandesced
heincandesced
weincandesced
youincandesced
theyincandesced
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad incandesced
youhad incandesced
hehad incandesced
wehad incandesced
youhad incandesced
theyhad incandesced
4a. Presens futurum
iwill incandesce
youwill incandesce
hewill incandesce
wewill incandesce
youwill incandesce
theywill incandesce
11a. Preteritum futurum
iwill have incandesced
youwill have incandesced
hewill have incandesced
wewill have incandesced
youwill have incandesced
theywill have incandesced
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould incandesce
youwould incandesce
hewould incandesce
wewould incandesce
youwould incandesce
theywould incandesce
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have incandesced
youwould have incandesced
hewould have incandesced
wewould have incandesced
youwould have incandesced
theywould have incandesced
Konjunktiv
6. Subject
iincandesce
youincandesce
heincandesce
weincandesce
youincandesce
theyincandesce
13. Present perfect
ihave incandesced
youhave incandesced
hehave incandesced
wehave incandesced
youhave incandesced
theyhave incandesced
Preteritum (Fortid)
iincandesced
youincandesced
heincandesced
weincandesced
youincandesced
theyincandesced
Pluperfect
ihad incandesced
youhad incandesced
hehad incandesced
wehad incandesced
youhad incandesced
theyhad incandesced
Imperativ
Bekreftende
youincandesce
weLet's incandesce
youincandesce
Nektende
youdon't incandesce! (do not incandesce)
youdon't incandesce! (do not incandesce)