Engelsk-Norsk oversettelse av incus

Oversettelse av ordet incus fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

incus på norsk

incus
anatomysubst. ste [n]
Synonymer for incus
Avledede ord av incus
Liknende ord

 
 

Definisjoner av incus
subst.
1. incus - the ossicle between the malleus and the stapes
  anvil
  auditory ossicle ossicles of the middle ear that transmit acoustic vibrations from the eardrum to the inner ear
  middle ear, tympanic cavity, tympanum the main cavity of the ear; between the eardrum and the inner ear
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk