Engelsk-Norsk oversettelse av infinity

Oversettelse av ordet infinity fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

infinity på norsk

infinity
generalsubst. uendelighet [u]
  mathematicssubst. uendelig mengde [u]
Synonymer for infinity
subst. eternity, time
Liknende ord

 
 

Dine siste søk