Engelsk-Norsk oversettelse av inpatient

Oversettelse av ordet inpatient fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

inpatient på norsk

inpatient
hospital - mansubst. sykehuspasient [u]
  hospital - womansubst. sykehuspasient [u]
Synonymer for inpatient
subst. inmate, patient
Antonymer for inpatient
Liknende ord

 
 

Definisjoner av inpatient
subst.
1. inpatient - a patient who is residing in the hospital where he is being treated
  inmate
  outpatient a patient who does not reside in the hospital where he is being treated
  patient a person who requires medical care; "the number of emergency patients has grown rapidly"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk