Engelsk-Norsk oversettelse av interpose

Oversettelse av ordet interpose fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

interpose på norsk

interpose
general? gripe
Synonymer for interpose
Liknende ord

 
 

Definisjoner av interpose
verb
1. interpose - introduce; "God interposed death"
  introduce put before (a body); "introduce legislation"
2. interpose - be or come between; "An interposing thicket blocked their way"
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk