Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord jig. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

jig som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(To) jigjigingjiged
Indikativ
1. Presens
ijig
youjig
hejigs
wejig
youjig
theyjig
8. Presens perfektum
ihave jiged
youhave jiged
hehas jiged
wehave jiged
youhave jiged
theyhave jiged
2. Preteritum (Fortid)
ijiged
youjiged
hejiged
wejiged
youjiged
theyjiged
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
ihad jiged
youhad jiged
hehad jiged
wehad jiged
youhad jiged
theyhad jiged
4a. Presens futurum
iwill jig
youwill jig
hewill jig
wewill jig
youwill jig
theywill jig
11a. Preteritum futurum
iwill have jiged
youwill have jiged
hewill have jiged
wewill have jiged
youwill have jiged
theywill have jiged
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
iwould jig
youwould jig
hewould jig
wewould jig
youwould jig
theywould jig
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
iwould have jiged
youwould have jiged
hewould have jiged
wewould have jiged
youwould have jiged
theywould have jiged
Konjunktiv
6. Subject
ijig
youjig
hejig
wejig
youjig
theyjig
13. Present perfect
ihave jiged
youhave jiged
hehave jiged
wehave jiged
youhave jiged
theyhave jiged
Preteritum (Fortid)
ijiged
youjiged
hejiged
wejiged
youjiged
theyjiged
Pluperfect
ihad jiged
youhad jiged
hehad jiged
wehad jiged
youhad jiged
theyhad jiged
Imperativ
Bekreftende
youjig
weLet's jig
youjig
Nektende
youdon't jig! (do not jig)
youdon't jig! (do not jig)