Engelsk-Norsk oversettelse av kill off

Oversettelse av ordet kill off fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kill off på norsk

kill off
animalsverb utrydde
Synonymer for kill off
Eksempler med oversettelse
To kill two birds with one stone.
Resentment is like drinking poison, and then hoping it will kill your enemy.
You can't kill us both.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk