Engelsk-Norsk oversettelse av knock down

Oversettelse av ordet knock down fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

knock down på norsk

knock down
prices verb presse ned, slå av på, prute
  priceverb presse ned, få ned
  accidentverb kjøre på, kjøre over
  pricesverb nedsette, senke
  buildingverb demolere, rasere, rive ned, ødelegge
  personverb springe ned
Synonymer for knock down
Eksempler med oversettelse
I didn't hear you knock.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk