Engelsk-Norsk oversettelse av knock off

Oversettelse av ordet knock off fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

knock off på norsk

knock off
pricesverb slå av på, dra av
  activityverb slutte, legge av
  workverb pakke sammen, legge av
Synonymer for knock off
Eksempler med oversettelse
I didn't hear you knock.
Liknende ord

 
 

Dine siste søk