Engelsk-Norsk oversettelse av linkup

Oversettelse av ordet linkup fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

linkup på norsk

linkup
generalsubst. sammenlenking [u]
Synonymer for linkup
Anagram av linkup
Liknende ord

 
 

Dine siste søk