Engelsk-Norsk oversettelse av make a slip

Oversettelse av ordet make a slip fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

make a slip på norsk

make a slip
wordsverb si feil
Liknende ord

 
 

Dine siste søk