Engelsk-Norsk oversettelse av make a slip of the tongue

Oversettelse av ordet make a slip of the tongue fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

make a slip of the tongue på norsk

make a slip of the tongue
wordsverb si feil

 
 

Dine siste søk