Engelsk-Norsk oversettelse av martial arts

Oversettelse av ordet martial arts fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

martial arts på norsk

martial arts
sportssubst. kampsport [up]

 
 

Dine siste søk