Engelsk-Norsk oversettelse av move back

Oversettelse av ordet move back fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

move back på norsk

move back
retreatverb retirere, trekke seg tilbake
Synonymer for move back
Liknende ord

 
 

Dine siste søk