Engelsk-Norsk oversettelse av nefarious

Oversettelse av ordet nefarious fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

nefarious på norsk

nefarious
behavioradjektiv skjendig, nedrig
Synonymer for nefarious
adjektiv villainous, wicked
Avledede ord av nefarious
Liknende ord

 
 

Definisjoner av nefarious
adjektiv
1. nefarious - extremely wicked; "nefarious schemes"; "a villainous plot"; "a villainous band of thieves"
  villainous
  wicked morally bad in principle or practice
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk