Engelsk-Norsk oversettelse av not be able to get a handle on something

Oversettelse av ordet not be able to get a handle on something fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

not be able to get a handle on something på norsk

not be able to get a handle on something
problemverb ikke i stand til å ta fatt i noe, ikke kunne ta i mot noe, ikke i stand til å forstå noe
Eksempler med oversettelse
Let me handle this.