Engelsk-Norsk oversettelse av optional

Oversettelse av ordet optional fra engelsk til norsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

optional på norsk

optional
facultativeadjektiv valgfri, fakultativ
Synonymer for optional
Antonymer for optional
Avledede ord av optional
Liknende ord

 
 

Definisjoner av optional
adjektiv
1. optional - possible but not necessary; left to personal choice
  obligatory morally or legally constraining or binding; "attendance is obligatory"; "an obligatory contribution"
  elective subject to popular election; "elective official"
  ex gratia as a favor; not compelled by legal right; "ex gratia payments made to nonstriking workers"
  facultative not compulsory; "facultative courses in the sciences"
  nonmandatory, nonobligatory not required by rule or law
 = Synonym    = Antonym    = Relatert ord
Dine siste søk